facebook

aktualności

Opublikowano: 2016-05-16, przez Grondwald

W dniu 04 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 rusza nowa edycja kursu: W dniu 04 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 rusza nowa edycja kursu: Operatora koparko-ładowarki", "Operatora ładowarki", " Operatora koparki", "Operatora betoniarki", "Montażysty rusztowań budowlanych", "Operatora betoniarki", "Operatora wielozadaniowych nośników osprzętu". (Klasa III wszystkie typy). Szkolenia są nieodłącznym elementem kariery zawodowej. Ciągłe podnoszenie kompetencji jest symbolem współczesności - cieszymy się, że możemy wraz z Państwem kroczyć drogą zawodowego rozwoju.

Opublikowano: 2016-03-04, przez Grondwald

W dniu 10 marca 2015 roku o godz. 8.00 rusza nowa edycja kursu: kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C1, CE, C1E oraz D, D1, DE, D1E 29 marzec 2016 godz. 8:00: operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy, operator koparki kl. III , II, I, operator ładowarki kl. III, II, I , operator wielozadaniowego nośnika osprzętu, operator betoniarki , operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, montażysta rusztowań są nieodłącznym elementem kariery zawodowej. Ciągłe podnoszenie kompetencji jest symbolem współczesności - cieszymy się, że możemy wraz z Państwem kroczyć drogą zawodowego rozwoju. W dniu 08 kwietnia 2016 godz.17:00 rusza kurs - ADR przewóz materiałów niebezpiecznych( podstawowy + cysterny )

Opublikowano: 2015-12-03, przez Grondwald

W dniu 04 grudnia 2015 roku o godz. 9.00 rusza nowa edycja kursu: operator wielozadaniowych nośników osprzętów, operator koparko-ładowarki kl. III, operator koparki kl. I, II, III, operator ładowarki kl. I, II, III, montażysta rusztowań budowlanych, operator betoniarki, operator zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych, operator wózków widłowych. (Klasa III wszystkie typy). Szkolenia są nieodłącznym elementem kariery zawodowej. Ciągłe podnoszenie kompetencji jest symbolem współczesności - cieszymy się, że możemy wraz z Państwem kroczyć drogą zawodowego rozwoju.

Opublikowano: 2015-09-23, przez Grondwald

W dniu 29 września 2015 roku o godz. 9.00 rusza nowa edycja kursu: Operatora koparko-ładowarki", "Operatora ładowarki", " Operatora koparki", "Operatora betoniarki", "Montażysty rusztowań budowlanych", "Operatora betoniarki", "Operatora wielozadaniowych nośników osprzętu". (Klasa III wszystkie typy). Szkolenia są nieodłącznym elementem kariery zawodowej. Ciągłe podnoszenie kompetencji jest symbolem współczesności - cieszymy się, że możemy wraz z Państwem kroczyć drogą zawodowego rozwoju.

Opublikowano: 2015-09-02, przez Grondwald

Ośrodek Szkolenia Zawodowego "LOK" Jan Gróndwald otwiera rok szkolny 2015-2016. Dla nas to wielka okazja aby od nowa przekazywać naszą wiedzę i doświadczenia kolejnym rocznikom. Unikatową cechą naszego ośrodka jest baza doświadczeń i korporacyjna pamięć zbudowana latami istnienia. Stosujemy innowacje ale istotą naszej obecności na rynku szkoleń jest ilość kilometrów przejechanych podczas licznych kursów. Nasi instruktorzy kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo, stosują utrwalone czasem procedury - godne firmy budującej historię ełckiego rynku kursów prawa jazdy. Dumnie posługujemy się sloganem: "Gróndwald. kilometraż doświadczeń..." i to sentencja wyznacza nasz azymut rynkowego funkcjonowania.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego "LOK" Jan Gróndwald 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 42, tel./fax 87 610 24 28, kom. 503 088 113