facebook

aktualności

Opublikowano: 2016-06-21, przez Grondwald

W dniu 25 lipca 2016 roku o godz. 8.00 rusza nowa edycja kursu: Zapraszamy na następujące szkolenia: - kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C1, CE, C1E - kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D1, DE, D1E - kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C, C1, CE, C1E - kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla prawa jazdy kat. D, D1, DE, D1E ). Szkolenia są nieodłącznym elementem kariery zawodowej. Ciągłe podnoszenie kompetencji jest symbolem współczesności - cieszymy się, że możemy wraz z Państwem kroczyć drogą zawodowego rozwoju.

Opublikowano: 2016-06-21, przez Grondwald

W dniu 08 lipca 2016 roku o godz. 9.00 rusza nowa edycja kursu: Zapraszamy na następujące szkolenia: - operator koparko - ładowarki kl. III - operator koparki jednonaczyniowej kl. III, II, I - operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III, II, I - operator wielozadaniowego nośnika osprzętu - operator betoniarki - operator przecinarek i ubijaków wibracyjnych - montażysta rusztowań budowlanych Szkolenia są nieodłącznym elementem kariery zawodowej. Ciągłe podnoszenie kompetencji jest symbolem współczesności - cieszymy się, że możemy wraz z Państwem kroczyć drogą zawodowego rozwoju.

Opublikowano: 2016-05-16, przez Grondwald

W dniu 04 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 rusza nowa edycja kursu: W dniu 04 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 rusza nowa edycja kursu: Operatora koparko-ładowarki", "Operatora ładowarki", " Operatora koparki", "Operatora betoniarki", "Montażysty rusztowań budowlanych", "Operatora betoniarki", "Operatora wielozadaniowych nośników osprzętu". (Klasa III wszystkie typy). Szkolenia są nieodłącznym elementem kariery zawodowej. Ciągłe podnoszenie kompetencji jest symbolem współczesności - cieszymy się, że możemy wraz z Państwem kroczyć drogą zawodowego rozwoju.

Opublikowano: 2016-03-04, przez Grondwald

W dniu 10 marca 2015 roku o godz. 8.00 rusza nowa edycja kursu: kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C1, CE, C1E oraz D, D1, DE, D1E 29 marzec 2016 godz. 8:00: operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy, operator koparki kl. III , II, I, operator ładowarki kl. III, II, I , operator wielozadaniowego nośnika osprzętu, operator betoniarki , operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, montażysta rusztowań są nieodłącznym elementem kariery zawodowej. Ciągłe podnoszenie kompetencji jest symbolem współczesności - cieszymy się, że możemy wraz z Państwem kroczyć drogą zawodowego rozwoju. W dniu 08 kwietnia 2016 godz.17:00 rusza kurs - ADR przewóz materiałów niebezpiecznych( podstawowy + cysterny )

Opublikowano: 2015-12-03, przez Grondwald

W dniu 04 grudnia 2015 roku o godz. 9.00 rusza nowa edycja kursu: operator wielozadaniowych nośników osprzętów, operator koparko-ładowarki kl. III, operator koparki kl. I, II, III, operator ładowarki kl. I, II, III, montażysta rusztowań budowlanych, operator betoniarki, operator zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych, operator wózków widłowych. (Klasa III wszystkie typy). Szkolenia są nieodłącznym elementem kariery zawodowej. Ciągłe podnoszenie kompetencji jest symbolem współczesności - cieszymy się, że możemy wraz z Państwem kroczyć drogą zawodowego rozwoju.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego "LOK" Jan Gróndwald 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 42, tel./fax 87 610 24 28, kom. 503 088 113